Mercard

Nederlandse bedrijvengids online artikelen vinden

Het algemene doel van teamcoaching binnen een bedrijf

Bij het woord teamcoaching moest ik altijd een beetje denken aan het gezamenlijk ondernemen van activiteiten als laserschieten of puzzels oplossen en dergelijke. Eigenlijk hetzelfde als teambuilding dus, maar dan met meer coaching ofzo. Maar teamcoaching is echt heel iets anders. Het kan dat ze middelen inzetten die men bij teambuilding ook gebruikt, want sport en spel verbinden nu eenmaal, maar het idee erachter is ietsje anders. Teamcoaching wordt doorgaans ingezet om bedrijfsprocessen waar personen bij betrokken zijn te analyseren en optimaliseren. Hier kunnen namelijk beperkingen ontstaan wanneer de verschillende teamleden of collega’s verschillende waardes hebben of een ander doel nastreven. Bovendien is het soms zo dat niet elk teamlid op de hoogte is van ieders (en soms zelfs zijn eigen) capaciteiten, en daardoor de onderlinge structuur niet goed snapt. Of minder bijdraagt aan het resultaat dan waar diegene toe in staat is. Met behulp van een teamcoaching sessie met een begeleider kan veel duidelijk worden over de onderlinge structuur tussen de verschillende personen in een groep. Waar wringt het? Waar lopen mensen tegenaan? En hoe komt dat? Maar ook: Wat zou ieder apart persoon liever anders zien, en waarom zijn ze daar ontevreden over? Het levert vaak verrassende resultaten op als er, zonder ook maar ergens omheen te draaien, op de man af gevraagd word wat iemand ergens van vindt. Open en eerlijk, zonder oordeel, dus puur informatief. Personen kunnen zich gesterkt voelen door de begeleider en het open karakter van de sessie, en daardoor zaken durven aankaarten waar ze voorheen liever hun mond over hielden. En dat kan van enorme waarde zijn van een bedrijf. Je kunt als werkgever namelijk erg je best doen om iedereen overal bij te betrekken, maar voor een goed gesprek met elke werknemer is vaak geen plek in de agenda. Bovendien is het nu eenmaal onmogelijk om alles op de werkvloer in de gaten te houden en precies te weten wat er te alle tijden speelt. Met een teamcoaching sessie komen alle zaken aan bod die interessant kunnen zijn voor uw bedrijf, zowel de positieve als negatieve.

De unieke teamcoaching sessies van Buiten de Kaders

Buiten de Kaders is van mening dat een groep valt of staat met het al dan niet hebben van gemeenschappelijke waardes. Samen kijk je wat ieder individu heeft in te brengen en dit wordt vertaald naar een gezamenlijk doel. Buiten de Kaders werkt op basis van waarneming en oprechte belangstelling voor onderlinge verbanden en verschillen, en is van mening dat een teamcoaching sessie vele doelen kan dienen, zoals:

• Een team nóg succesvoller maken.
• Meer verbinding met de teamleden onderling.
• Meer en duidelijker leiderschap.
• Minder stress en spanningen onderling.  

Ongeacht welk doel er aan een sessie vasthangt, is het belangrijk dat elk lid van het team het gevoel heeft op een gelijk niveau te zitten en inbreng te hebben. Want op het moment dat iemand zich relatief onbelangrijk voelt zal diens motivatie ook laag zijn. En wie weinig motivatie heeft draagt per definitie minder bij aan het resultaat doordat er minder moeite wordt gedaan. Een teamcoaching sessie kan eraan bijdragen dat ieder lid van het team het gevoel heeft ertoe te doen en van waarde te zijn voor het bedrijf. 

Wat biedt Buiten de Kaders nog meer?

Naast teamcoaching kun je bij Buiten de Kaders terecht voor individuele coaching en trainingen / opleidingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dat kan ‘relatie behoudende gespreksvoering’ zijn, of bijvoorbeeld ‘handelen op zorgsignalen’. Op hun website (http://www.buitendekaders.nl) vind je uitgebreide informatie over alle diensten die ze aanbieden, plus hoe ze te werk gaan. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn