Mercard

Nederlandse bedrijvengids online artikelen vinden

Cursus Nederlands NT2

Het leren van Nederlands is voor weinig wereldbewoners van belang, het is immers een taal die bijna alleen maar in Nederland en België gesproken wordt. Dat ligt echter anders voor mensen die hier komen te wonen, voor hen is een cursus Nederlands NT2 juist van groot belang. Natuurlijk zijn er heel veel Nederlanders die uitstekend Engels spreken en als de migrant deze taal ook goed machtig is, dan kan deze zich natuurlijk heel goed redden. Maar toch is het zeker aan te raden om een cursus Nederlands NT2 te volgen. In de eerste plaats is dat natuurlijk van belang omdat het echt een wereld voor de cursist opent. In plaats van alleen contact leggen met mensen die het Engels machtig zijn, kan er dan met iedere inwoner contact gelegd worden. Daarnaast kunnen de contacten ook dieper worden, als de migrant door de cursus Nederlands NT2 de Nederlandse taal echt goed spreekt, kan er immers echt goed gesproken worden met anderen. Gesprekken kunnen dan dieper worden dan enkel een oppervlakkig praatje over het dagelijkse leven. Het kan de wereld voor een nieuwe inwoner van Nederland dus echt vergroten. Dit wordt steeds meer duidelijk en vanuit de overheid wordt er daarom ook steeds meer nadruk gelegd op het belang van het volgen van een cursus Nederlands NT2. Van alle migranten wordt verwacht dat zij een taalcursus volgen om zich op zijn minst verstaanbaar te kunnen maken en zichzelf kunnen redden. Hoe belangrijk dat is, blijkt wel uit het feit dat er nog steeds veel migranten zijn die vertrouwen op hun kinderen voor bijvoorbeeld het invullen van formulieren. Het zou natuurlijk veel beter zijn als zij dit zelf zouden kunnen doen en daarom wordt het ook steeds meer gestimuleerd om ook echt een cursus Nederlands NT2 te volgen.

Cursus Nederlands NT2 belangrijk voor meer dan taalbeheersing

Een cursus Nederlands NT2, wat staat voor Nederlands als tweede taal, gaat over dieper op de taalkennis in dan een basiscursus. De eerste reden om dit te volgen is natuurlijk omdat iemand de taal echt goed wil leren kennen, dus om taalvaardigheden op te doen. Dat maakt het aangaan van sociale contacten een stuk gemakkelijker. Maar ook is het voor het werk natuurlijk handig, ook dan is een goede taalkennis van belang. Een cursus Nederlands NT2 is dan ook erg belangrijk voor migranten die de Nederlandse arbeidsmarkt willen betreden. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat iemand veel meer mogelijkheden heeft, dat er veel meer deuren open gaan. Zo kan men doorgroeien in banen en hoeft men niet te blijven hangen in baantjes onder hun opleidingsniveau, enkel omdat men onvoldoende talenkennis heeft. Bij taleninstituut Dagnall bieden ze een cursus Nederlands NT2 aan, waarmee migranten in korte tijd een grote kennis van het Nederlands kunnen krijgen. Zij bieden niet alleen maar de mogelijkheid om de sociale woordenschat te vergroten, zij richten zich ook specifiek op het verkrijgen van een woordenschat die past bij het beroep dat iemand wil gaan doen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld medisch specialisten de juiste woorden leren, zodat zij ook hier weer het beroep uit kunnen gaan oefenen waarvoor zij in hun thuisland opgeleid waren. Het is natuurlijk erg zonde als iemand hoger opgeleid is en door verhuizing naar een ander land niet meer zijn of haar eigen beroep kan uitoefenen. Zonder een cursus Nederlands NT2 is dit vaak niet mogelijk en blijft men dus steken in beroepen waarvoor maar weinig talenkennis vereist is. Het volgen van een cursus Nederlands NT2 zorgt ervoor dat iemand zijn of haar eigen kwaliteiten weer volledig kan benutten en zich weer zo nuttig mogelijk kan maken. Dat is zowel voor de persoon zelf als voor de maatschappij natuurlijk een pluspunt.

 

Leer meer dan de taal

Kiest u voor een cursus Nederlands NT2 bij Dagnall, dan leert u meer dan alleen maar het goed leren spreken van Nederlands, er wordt ook ruim aandacht geschonken aan culture verschillen en manieren van benaderen. Nederlanders zijn, vergeleken met mensen uit andere landen, vaak erg direct in hun taalgebruik, ze winden vaak geen doekjes om zaken. Voor een cursist is het dan ook belangrijk dat hij of zij niet alleen de juiste woordenschat leert tijdens een cursus Nederlands NT2, het is ook belangrijk dat er kennis genomen wordt van:

  • culturele verschillen
  • omgangsvormen
  • manier van benaderen

Pas als men hier van op de hoogte is, weet men op wat voor manier zinnen het best geformuleerd kunnen worden, hoe mensen het best aangesproken kunnen worden. Hier aandacht aan schenken in de cursus Nederlands NT2 voorkomt ook dat men zich beledigd voelt omdat de directe benadering niet begrepen wordt, het voorkomt zo veel misverstanden. Bij Dagnall zorgen ze er voor dat cursisten behalve kennis van het Nederlands dus ook kennis nemen van de Nederlandse cultuur en omgangsvormen en van de manier waarop mensen elkaar benaderen en aanspreken. Dat zorgt pas echt voor een goede integratie in de maatschappij. Voor een uitstekende cursus Nederlands NT2 is taleninstituut dan ook een uitstekende keus. Zij bieden niet alleen deze cursus aan, u kunt bij hen ook terecht voor verschillende andere taalcursussen. Zo kunt u bijvoorbeeld ook bij hen terecht voor zakelijke taalcursussen, zodat het internationale zaken doen gemakkelijker wordt. In alle cursussen maken zij zoveel mogelijk gebruik van native speakers, waardoor cursisten de taal echt goed aangeleerd wordt. Voor een cursus Nederlands NT2 of voor een andere taalcursus is taleninstituut Dagnall daarom een uitstekende keus.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn